Laboratoř

Disponujeme plně vybavenou výzkumnou laboratoří, ve které průběžně kontrolujeme výrobní proces a jeho opakovatelnost. Laboratoř a kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců nám umožňují provádět řadu testů určujících vlastnosti našich výrobků.
Provádíme také zkoušky pro externí klienty.

Níže uvádíme rozsah našich laboratorních zkoušek a výkaz měřicích zařízení:

Zkoušení součinitele tepelné vodivosti izolačních materiálů (nejprve popis metody a později na jakém zařízení)
Zařízení NETZSCH HFM 436/3/1E

Zkoušení statického a dynamického úhlu zvlhčení materiálů a kapalin
Měřič úhlu zvlhčení a mezifázového napětí – goniometr Ramé-Hart 190 CA

Environmentální zkoušky v proměnlivých klimatických podmínkách (teplota −40 až 150 °C, vlhkost 20–98 % RH)
Klimatické komora LY-280B

Zkoušení mechanických vlastností v zkoušce jednoosého natahování, tlaku a ohybu s použitím pevnostního stroje se sílou do 5kN (500 kg)
Univerzální pevnostní stroj QC-508M1F

Mikroskopické zkoušení struktury materiálů, povrchových vad a jiné organoleptické zkoušky materiálů
Stereoskopický mikroskop SteroBlue

Zkoušení obsahu vlhkosti a dalších kapalin v pevných a sypkých materiálech
Váha se sušičkou MB90

Přesné měření hmotnosti
Analytická váha Adventurer
Přesná váha Adventurer AX8201M

Označení indexu pH kapaliny
Stolní metr pH/mV SevenCompact pH meter S210

Partner

MAAD informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij