GOST izolacje

Gdybyśmy w każdym dużym mieście na całym świecie zbadali poziom hałasu otaczający mieszkańców mogłoby się okazać, że to nic dziwnego, że społeczeństwo zaczyna coraz bardziej odczuwać problem jego nadmiernego natężenia . Na wpływ wysokich dźwięków jesteśmy coraz bardziej narażeni poprzez zwiększającą się ilość samochodów, ruch transportu miejskiego, a także głośne klaksony niecierpliwych kierowców.
Duża emisja hałasu, wynikająca z postępu technologicznego istotnie wpływa nie tylko na zdrowie, ale również na koncentrację i samopoczucie ludzi. Stosowanie izolacji akustycznych na drogach szybkiego ruchu i w mieście w postaci ekranów, czy w wewnątrz hal przemysłowych a nawet w budynkach mieszkalnych jest czymś zupełnie normalnym. To samo dotyczy wnętrza pojazdów środków transportu w komunikacji miejskiej, przede wszystkim pociągów i wagonów metra. Izolacje akustyczne, jakie są stosowane w transporcie miejskim muszą jednak posiadać odpowiednie atesty, żeby mogły być dopuszczone do ruchu. Wszystkie izolacje akustyczne a także termiczne, jakie oferuje firma MAAD są materiałami niepalnym i posiadają odpowiednie certyfikaty, które pozwalają na zastosowanie ich w pojazdach. Szczególnie dotyczy to pojazdów szynowych, które przeważają w transporcie nie tylko miejskim, ale także międzynarodowym. Jednym z nich jest certyfikat GOST 12.1.044-89, który odpowiada „badaniu zagrożenia pożarowego substancji i materiałów w pojazdach szynowych”. Materiały izolacyjne MAAD, posiadające ten certyfikat mogą być stosowane we wszystkich pociągach i tramwajach dedykowanych na rynek rosyjski . Certyfikaty GOST o numerach 12.1.044-89 oraz GOST 12.1.005 umożliwiają zastosowanie izolacji w postaci pianki melaminowej w pojazdach szynowych, które są przeznaczone na rynek Unii Celnej, czyli Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu. Dodatkowo pianka melaminowa produkowana przez MAAD posiada również certyfikat zgodności z niemiecką normą pożarową DIN 5510. Jest ona ustalana przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny i dotyczy ochrony przeciwpożarowej w pojazdach kolejowych. Norma ta obejmuje warunki nie tylko ogólnej ochrony przeciwpożarowej, ale również dotyczy bezpieczeństwa wszystkich elementów pojazdu. Pozwala, więc na kompleksową ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych, a dzięki temu mamy pewność, że dba ona o odpowiednią ochronę użytkowników tych pojazdów.

MAAD informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij